Dne 8. 1. jsme vyrazili do sousedního města do planetária v Hradci Králové. Při pořadu vedeným lektorem jsme si prohloubili znalosti ze školy. Virtuálně jsme proletěli Sluneční soustavou a dozvěděli se spoustu zajímavostí.

Na teluriu nám bylo názorně ukázáno střídání dne a noci, ročních období i vznik zatmění Slunce a Měsíce. Navštívili jsme také kopuli s dalekohledem.

Na závěr jsme se zvážili na kosmické váze a plni dojmů se vraceli zpět do školy.