Burza sportovních potřeb

SPZŠ a ZŠ Pardubice–Polabiny, npor. Eliáše 344 pořádají ŠKOLNÍ BURZU SPORTOVNÍCH POTŘEB. Uskuteční se 12. a 13. října 2018 ve školní jídelně.

pátek 12. října 16.30 – 18.30 – příjem věcí do burzy
sobota 13. října 8.00 – 11.00 – prodej věcí
11.00 – 12.00 – výdej peněz a neprodaných věcí

Na burzu přijímáme sportovní vybavení PRO DĚTI.

Více letáček…

Mapa školy 2018

Dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY

V tomto školním roce se naše škola zapojila již potřetí do dotazníkového šetření Mapa školy, které bylo určené pro žáky, rodiče, pedagogy, ale i správní zaměstnance. V letech 2009 a 2014 jsme se z Individuální zprávy zpracované společností SCIO dozvěděli, kde máme své slabé či silné stránky, jaké jsou naše příležitosti a vnější ohrožení pro rozvoj školy. Výsledky letošního šetření jsou k porovnání s předešlými v následujících přílohách. Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníku, podnětné připomínky, pochvalu naší práce i případnou kritiku, kterou se budeme zabývat.

Vedení základní školy

2009_mapa_skoly

2014_mapa_skoly

2018_mapa_skoly_1

2018_mapa_skoly_2

2018_mapa_skoly_3

Noc s Andersenem 2018 – 8. ročník

V pátek 23. března 2018 se 56 žáků naší školy ze tříd 1. B, 1. C a 5. A  zúčastnilo populárního pohádkového nocování. Páťáci nocovali v duchu Rychlých šípů a prvňáčci s Povídáním o pejskovi a kočičce. Navázali jsme spolupráci s Eurocentrem a Beksou Pardubice. Paní Lucie Hylmarová pro děti připravila program Jak pejsek s kočičkou cestovali po Evropě, pan René Peška a Radek Nečas  četli z knih. Děti si užily i program, který pro ně připravily paní učitelky z jednotlivých tříd.

Pavlína Lišková

 

Úspěch ve volejbale 2018

V rámci olympiády dětí a mládeže  okresu Pardubice se uskutečnily soutěže ve volejbalu. Naši žáci si vedli velice dobře, dívky obsadili 4. místo, chlapci o vítězství v turnaji přišli jen díky nižšímu poměru míčů, ale i tak je 2. místo pěkným výsledkem. Všem hráčů a hráčkám naší školy patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.