Rozvrhy synchronní online výuky 2. stupeň

Dotazy k distanční výuce 2

Časté dotazy II. 21.10.2020

Vážení rodiče a milí žáci,

předkládáme Vám aktuální informace k distanční výuce. Věříme, že společně to zvládneme.

 1. Bakaláři – hlavní zdroj informací, domácích úkolů, spojení s třídním učitelem, …kde hledat informace:
  • „Domácí úkoly“ – dle předmětů,
  • „Zprávy obecné“(„Komens“) – od třídního učitele, vedení školy
  • „Veřejné dokumenty“ – výukové materiály (dle jména učitele) 
 2. Teams – v kalendáři pozvánky na online hodiny, přehled všech budoucích online hodin. Připojení se do online hodin, sdílené pracovní listy, případně testy z aplikace Forms. To, co nelze připojit/vložit do Bakalářů, najdete v Teamsech.
 3. Nové rozvrhy pro II. stupeň – přehledné, barevné označení hodin synchronní online výuky pro danou třídu
 4. I. stupeň – 1. a 2. třída – každý den synchronní online spojení s třídní učitelkou dle pozvánky v Teamsech
 5. I. stupeň – 3. – 5. třída – dle pozvánky v Teamsech synchronní online spojení s třídní učitelkou a vyučujícím Aj, týdně 2 hodiny Čj, 2 hodiny M, 1 hodina Aj
 6. Distanční výuka je pro žáky povinná. Skládá se z výuky synchronní (videohovory) a asynchronní (Bakaláři)
 7. Pokud se žáci nespojí s vyučujícím (různé důvody – i technické) – je potřeba žáka omluvit omluvenkou do Bakalářů
 8. Nemáte online spojení – spojte se emailem s třídním učitelem, připravíme vám papírové varianty učiva – převezmete si u hlavního vchodu školy
 9. V případě, že žáci nenastoupí 2.11. 2020 do škol budou platit tyto informace

Mgr. František Němec, ředitel školy

Jak na online výuku

Jak bylo napsáno výše, výuka může být vedena (zadávána) přes portál Bakaláři (https://bakalari.zspol3.cz) – přihlašovací údaje již dlouho užíváte.

Druhá možnost je platforma Microsoft Teams, které jsou součástí MS Office 365, do nichž má Vaše dítě přístup svým žákovským Microsoft účtem (e-mailová adresa končící …@zspol3.cz) a heslem. Problémy s přihlašovacími údaji řešte na j.sykora@zspol3.cz.

Vstup do MS Office (Teams) – synchronní výuka

Zcela dostatečný pro příjem online výuky je přístup přes online webový portál Office 365 – není třeba nic instalovat do počítače.

Doporučený je přístup přes prohlížeč Microsoft Edge, Microsoft New Edge (Windows 10), případně v horším případě Google Chrome (Mozilla má problémy).

„Na internetu“ tedy zadejte adresu
www.office.com

Tam Přihlásit se (pokud užívá ještě někdo jiný pak Přihlásit se jiným účtem) – E-mail MS účtu, potom heslo.

Vstoupíte tím do online portálu Office 365, kde mimo Wordu, Excelu, PowerPointu atd. najdete i TEAMS.

Jak pracovat s MS Teams – odkaz na poměrně obsáhlé video: https://youtu.be/suIwA2dvxD4

Rozvrhy synchronní online výuky 2. stupeň

Časté dotazy k distanční výuce

(informace o online výuce přidány pod článek)

 1. Distanční výuka od 14.10. do 23.10.2020.
 2. Distanční výuka je výuka na dálku různými nástroji (Bakalář, pracovní listy, …)
 3. Online výuka na II. stupni (6. – 9. třída) v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk – žáci budou osloveni a pozváni vyučujícími jednotlivých předmětů prostřednictvím Microsoft Teams, tato online výuka proběhne do 23.10.2020 minimálně 3x. Hodiny budou vždy dle platného rozvrhu.
 4. Přistupovat k Microsoft Teams lze také čistě webovými nástroji na adrese www.office.com pomocí Microsoft účtů žáků (…@zspol3.cz) a jejich hesel. Problémy řešte na j.sykora@zspol3.cz.
 5. Online výuka na 1.stupni – třídní učitelé se s žáky spojí minimálně 2x v týdnu od 19.10. do 23.10.2020.
 6. Ostatní vyučující dalších předmětů a 1. stupně se s Vámi a žáky spojí prostřednictvím Bakalářů a emailů.
 7. Pokud nemáte doma tiskárnu na tisk pracovních listů, napište svému vyučujícímu a domluvte si předání materiálů ve škole – vytiskneme Vám.
 8. Tablety pro zapůjčení žákům – máme k dispozici omezené počty, v případě potřeby napište žádost panu učiteli Sýkorovi (j.sykora@zspol3.cz). Do pátku by vám připravil zařízení k převzetí. Přebírají od školy pouze zákonní zástupci. Kapacita vyčerpána 🙁
 9. V případě dalších dotazů kontaktujte emailem své vyučující.

Pardubice 15.10.2020

Mgr. František Němec, ředitel školy

Jak na online výuku

Jak bylo napsáno výše, výuka může být vedena (zadávána) přes portál Bakaláři (https://bakalari.zspol3.cz) – přihlašovací údaje již dlouho užíváte.

Druhá možnost je platforma Microsoft Teams, které jsou součástí MS Office 365, do nichž má Vaše dítě přístup svým žákovským Microsoft účtem (e-mailová adresa končící …@zspol3.cz) a heslem. Problémy s přihlašovacími údaji řešte na j.sykora@zspol3.cz.

Vstup do MS Office (Teams)

Zcela dostatečný pro příjem online výuky je přístup přes online webový portál Office 365 – není třeba nic instalovat do počítače.

Doporučený je přístup přes prohlížeč Microsoft Edge, Microsoft New Edge (Windows 10), případně v horším případě Google Chrome (Mozilla má problémy).

„Na internetu“ tedy zadejte adresu
www.office.com

Tam Přihlásit se (pokud užívá ještě někdo jiný pak Přihlásit se jiným účtem) – E-mail MS účtu, potom heslo.

Vstoupíte tím do online portálu Office 365, kde mimo Wordu, Excelu, PowerPointu atd. najdete i TEAMS.

Jak pracovat s MS Teams – odkaz na poměrně obsáhlé video: https://youtu.be/suIwA2dvxD4

Přeji Vám hodně zdaru 🙂

Sýkora Jan

Jak na ošetřovné

Škola dle vládního nařízení uzavřena

Vážení rodiče,

od 14.10. do 23.10. 2020 bude škola dle vládního nařízení uzavřena. Přechází se na distanční výuku (výuka na dálku). Jako hlavní nástroj bude použit program Bakaláři. Dále mají vyučující připraveny nástroje programu Microsoft Teams, ke kterému mají přístup i všichni žáci školy.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou prodloužené podzimní prázdniny a v tomto týdnu výuka nebude probíhat.

Všechny obědy žáků jsou odhlášené.

Dle nejaktuálnějších informací by mělo k ošetřovnému stačit čestné prohlášení rodiče.    Odkaz na článek: www.seznamzpravy.cz/clanek/hrozi-zavreni-skol-kdo-dosahne-na-osetrovne-jen-rodice-deti-do-10-let-123686

Škola dál zůstává v provozu. Rozhodnutím zřizovatele bude poskytovat péči dětem z 1. stupně rodičů, kteří pracují v IZS a dalších určených profesích vládním nařízení.

Věřím, že 2.11. 2020 společně a ve zdraví sejdeme opět ve škole. Držme si palce.

Mgr. František Němec

Jak na ošetřovné

Informace pro rodiče v IZS

Vážení rodiče,

naše škola byla vybrána k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:  

 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

V případě, že máte o danou službu zájem, stáhněte si, prosím, formulář a vyplněný odešlete na mail:

f.nemec@zspol3.cz v kopii d.svobodova@zspol3.cz

V případě dotazu volejte na 774 900 754.

Provoz bude zajištěn od 6.30 do 16.30 hod.

Děti budou ve skupinách po 15. Oběd bude zajištěn ve školní jídelně.

Bude nutné mít celý den na ústech roušku, proto vybavte děti několika rouškami v sáčku + sáčkem na použité roušky.

Děti předáte ráno u vchodu, kde jim bude změřena teplota a domluvíte se na čase odchodu. Odpoledne si budete děti vyzvedávat na základě zavolání na mobilní číslo přidělené ke skupině Vašeho dítěte (bude sděleno při převzetí dítěte).

Mgr. František Němec

ředitel školy