Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

V minulém týdnu 11. a 12. ledna navštívili naši školu tři králové se svou družinou – patroni TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY organizované Oblastní charitou Pardubice. Mimo jiné zavítali až do školní jídelny, kde byli štědře obdarováni. Děkujeme všem, kteří přispěli svými peněžními dary na  dobrou věc!

Podzimní výtvarná výstava 2021

Podzimní výtvarná výstava 2021

V měsíci listopadu se žáci druhého stupně účastnili výtvarné soutěže Krásy podzimního lesa. Během měsíce prosince byla soutěž vyhodnocena a naše škola získala mimořádnou cenu manažerky projektu. Protože žáci naší školy jsou velmi šikovní, vznikly zajímavé práce, které nás těšily na chodbách celý podzim. Děkujeme za vaše tvůrčí nápady.

Literárně-výtvarná fotosoutěž: POEZIE VE FOTOGRAFII

Literárně-výtvarná fotosoutěž: POEZIE VE FOTOGRAFII

Napiš své oblíbené verše (1 – 2 rýmy) a doprovoď je vlastní fotografií.
Verše můžeš použít od různých autorů nebo můžeš vymyslet vlastní.
Fotografie s verši pošlete spolu se jménem a třídou na mail d.venclova@zspol3.cz do 22. 2. 2022.


Vítězné snímky budou oceněny 😉

Testování a trasování od ledna 2022

Testování a trasování od ledna 2022

Vážení rodiče,

vzhledem ke změně vládních nařízení dochází od 3.1.2022 ke změně v testování žáků a zaměstnanců ve školách (včetně očkovaných a po prodělání Covid-19). S tím souvisí i některé změny v dalších postupech.

Nejdůležitější informace:

  • od 3.1.2022 do 16.1.2022 se testují všichni žáci i zaměstnanci 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
  • netestují se pouze žáci, kteří se v den testování prokáží PCR testem, který nebude starší 72 hodin, nebo antigenním testem, který nebude starší 24 hodin, vždy z oficiálního odběrového místa
  • testování bude probíhat ve třídách na začátku 1. vyučovací hodinu jako doposud
  • do doby testování budou mít všichni žáci i učitelé nasazenou ochranu dýchacích cest
  • i po testování s negativním výsledkem platí nošení ochrany dýchacích cest jen ve společných prostorách školy

Další podrobnosti o testování: Testování ve školství – edu.cz

Mgr. František Němec, ředitel školy

Tradiční sběr druhotných surovin

Tradiční sběr druhotných surovin

Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 pořádá TRADIČNÍ SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN

který se bude konat ve dnech:

12. – 14. ledna 2022

opět v časovém rozmezí od 7,00 do 8,00 hodin

na školním dvoře.

Sbírají se časopisy, noviny, drobné elektro, použité baterie a karton.

Papír NESVAZUJTE, stačí dát do krabic nebo tašek a přivézt.

Děkujeme všem za společnou snahu chránit naše životní prostředí i v letošním kalendářním roce.

V letošním školním roce opět soutěžíme, pokud se chcete zúčastnit, papír prosím zvažte a nahlaste u  služby nebo třídnímu učiteli.

Děkujeme za spolupráci.