Archeopark Všestary

Archeopark Všestary

Podívat se, vyzkoušet si a prožít, jak vypadal svět člověka v období pravěku, se ve čtvrtek 7. listopadu, v rámci výuky dějepisu, vypravili žáci šestých ročníků. Počasí jim k tomu mimořádně přálo.

Ekocentrum Paleta 23.10.2019

Ekocentrum Paleta 23.10.2019

Třída 2.C navštívila 23.10.2019 Ekocentrum Paleta. V programu se žáci seznámili s chovanými zvířátky, zajímavostmi o nich a péčí o ně. Nejpříjemnější byly pro děti chvíle, kdy si se zvířátky mohly pohrát a pomazlit se s nimi.

Adaptační kurzy 6. ročníky 2019

Adaptační kurzy 6. ročníky 2019

I letos žáci šestých ročníků zahájili  začátek školního roku  adaptačním kurzem.   Postupně  se  kolektivy nově vzniklých tříd vystřídaly  v  Orlických horách v malebné  vesničce  Cotkytle.  Pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Draštíkové se ani chvilku nenudili,  neboť  se střídala jedna aktivita za druhou, některé byly seznamovací, jiné  se zaměřily na šikovnost žáků nebo na přemýšlení,  další  byly  pro zasmání a velkou zábavu.  Necelé čtyři dny si každá třída skvěle užila,  než se žáci nadáli , už seděli zase v lavicích ve škole.

Navzájem se dobře seznámili nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učitelkami a v nastavené práci budou dále společně  pokračovat, aby si do budoucna  vytvořili dobrý kolektiv.

                                                                                Třídní učitelé šestých tříd

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená

BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ ANEB ANGLICKÉ, FRANCOUZSKÉ A ŠPANĚLSKÉ ODPOLEDNE PRO ŽÁKY ZŠ

Žáci 9. ročníků se zúčastnili ve středu 16. 10. 2019 čtvrtého ročníku projektu „BRÁNA JAZYKŮM OTEVŘENÁ“ na Gymnáziu Mozartova. Jedná se o jazykové programy především pro budoucí zájemce o studium cizích jazyků a studium na gymnáziu. Skládá se ze tří bloků vedených zkušenými lektory, které probíhají nejen v angličtině, ale i francouzštině a španělštině.

Žáci si to skvěle užili a odnesli si certifikát.

Exkurze do ZOO Praha

Exkurze do ZOO Praha

Posledního zářijového dne se naše třída 8.A společně se třídou 8.D zúčastnila exkurze do pražské ZOO. Nejprve jsme plnili různé úkoly ve skupinách. Díky nim jsme se blíže seznámili s mnoha různými druhů živočichů a dozvěděli jsme se o nich mnoho zajímavostí. Po vyčerpávajícím hledání faktů po pavilonech a výbězích jsme se vrátili ke vstupu do areálu. Odevzdali jsme své práce a odebrali jsme se do blízké restaurace pochutnat si na obědě.  Po jídle jsme si užili volný čas v zoologické zahradě a prohlédli si místa, která jsme v dopoledním programu nestihli navštívit. O půl třetí jsme ZOO Praha opustili a odjeli jsme unaveni, ale plni dojmů, zpět do Pardubic.