Seznam žáků 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Seznam žáků 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáků,

v příloze předkládáme seznam budoucích prvních tříd. Najdete se podle identifikátoru se Žádosti o přijetí.

Evidenční číslo budete uvádět jako variabilní symbol pro platbu do školní jídelny.

Děkujeme za respektování sestavených tříd a v září se s Vámi a Vašimi dětmi těšíme na setkání.

Přeji klidné prázdniny.

Mgr. František Němec, ředitel školy

Vydávání vysvědčení 30. 6. 2020

Vydávání vysvědčení 30. 6. 2020

Žáci se dostaví od 7.40 do 8.00 hodin do svých tříd.

U vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce z umístěných nádob s dezinfekcí.

Ve společných prostorách školy se žáci pohybují s rouškou, boty si nepřezouvají.

U vstupu do třídy žáci, kteří se neúčastnili výuky, odevzdají Čestné prohlášení (viz příloha). Pro ty, kteří si nemohou Čestné prohlášení vytisknout, je umístěné na dveřích školy.

Vydávání vysvědčení proběhne od 8.00 do 8.45 hodin.

Pro žáky 1. stupně od 9.00 do 16 hodin dál funguje činnost skupin podle rozpisu.

Vydat vysvědčení před 30. 6. 2020 nelze. Je možné předat vysvědčení po předchozí domluvě jinému členu rodiny – nevstupuje do školy.

Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici do 3. 7. v kancelářích zástupkyň ředitele. Od 7. 7. do 10. 7. v kanceláři školy.

Výměna učebnic proběhne v září.

Věříme, že se v září sejdeme již v běžném režimu.

Přejeme Vám klidné prožití prázdnin a těšíme se 1. září na shledanou.

Vedení školy

Upozornění pro vlastníky abonentní vstupenky do VčD skupiny „S“ 2019/2020

Upozornění pro vlastníky abonentní vstupenky do VčD skupiny „S“ 2019/2020

Neodehraná představení z důvodu vládních opatření budou nahrazena. Vstupenku nevyhazujte!

Žáci současných devátých ročníků, kteří nebudou moci ze studijních důvodů náhradní představení shlédnout, mají možnost vyřízení vratky, popřípadě náhradního představení. Musí se dostavit osobně do kanceláře VčD (předprodeje) za divadlem.

První náhradní představení bude podle sdělení VčD 22. 9. 2020 Objednávky předplatného na další sezónu 2020/2021 jsou posunuty na říjen. O možnosti zajištění těchto abonentních vstupenek budou zájemci včas informováni.

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí budoucí žáci,

vzhledem k současným hygienickým opatřením se schůzka 1. ročníků uskuteční 1. 9. 2020 od 8:45 ve třídě, kde obdržíte informace k průběhu školního roku a požadavky třídní učitelky. Seznam věcí potřebných do 1. třídy je uvedený v příloze.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2020 od 8:00 hodin před budovou školy.

Požadavek na umístění do školní družiny jste psali na Žádost o přijetí. Přihlášku do školní družiny obdržíte na 1. schůzce ve třídě 1. 9. 2020.

Přihlašování do školní jídelny probíhá na základě Přihlášky ke stravování (ke stažení níže, příp. na stránkách školy v dokumentech). Pro ty, kteří nemají možnost tisknout, budou Přihlášky umístěny na dveřích školy. Evidenční číslo žáka, které potřebujete k identifikaci platby, bude vyvěšené v seznamu žáků jednotlivých tříd na stránkách školy od 29. 6. 2020 podle identifikátoru na Žádosti o přijetí. Na Přihlášku ke stravování evidenční číslo a třídu uvádět nemusíte (doplníme si sami).

Přihlášky ke stravování můžete zasílat elektronicky na mail: s.frank@zspol3.cz nebo vhodit do schránky u hlavního vchodu školy společně se Žádostí o Pardubickou kartu, nejpozději do 3. 7. 2020. Informace o bezhotovostních platbách stravného najdete ke stažení níže, příp. na stránkách školy v dokumentech.

K výdeji stravy budete potřebovat Pardubickou kartu. Žádost o vystavení Pardubické karty s obchodními podmínkami bude umístěna na dveřích školy od 15. 6. 2020.

Vyplněnou Žádost vraťte nejpozději do 3. 7. 2020 s podepsanou fotografií dítěte do schránky u hlavního vchodu. Pardubická karta bude vydávána od 24. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 v kanceláři ŠJ (zvonit u hl. vchodu *970) nebo na schůzce ve třídě 1. 9. 2020. O Pardubickou kartu si také můžete zažádat sami.

Děkujeme za spolupráci při přípravě Vašeho prvňáčka, budeme se na Vás těšit v září a přejeme klidné prožití letních měsíců.

Mgr. František Němec

ředitel školy

Přílohy:

Individuální kariérové poradenství

Individuální kariérové poradenství

Vážení rodiče, máte doma budoucího deváťáka? Pak je tento příspěvek určený právě Vám.
Centrum kariérové podpory při CCV Pardubice Vám nabízí individuální pohovory zaměřené na profesní orientaci vašich dětí. Tato služba je poskytována v Pardubickém kraji zdarma. Pokud byste rádi využili možnost, aby si vaše dítě mohlo pohovořit o svém budoucím životě a mohlo se tak lépe rozhodnout ve volbě dalšího vzdělávání, můžete využít následující odkaz na formulář pro přihlášení, nebo využijte přiložený QR kód. Formulář pro přihlášení: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RxpoWPLHpkmLFnsPafp4ZbmcFC6uc2hAtQdMvfz_8pxURUc5SjVaSE8yUTg4STdOTDZXQVEzSkhYWSQlQCN0PWcu