Informace z jídelny

Upozornění školní jídelny

Prosím zákonné zástupce, aby s jakýmkoliv dotazem, přihláškou ke stravování, žádostí o pardubickou kartu chodili

od 29. 8. 2019 – 6. 9. 2019, vždy od 8.00 – 12. 00 hod.

Z důvodu rekonstrukce a výdeje obědů v tělocvičně, nebudu od 9. 9. 2019 v kanceláři školní jídelny.

Provizorní kancelář školní jídelny bude v přízemí školy (označeno šipkami), u hlavního vchodu zvoňte *946.

Děkuji za pochopení.

Simona Frank – vedoucí školní jídelny

Odhlašování stravy – červen 2019

Odhlašování stravy v měsíci červnu bude umožněno pouze do pátku 21. 6. 2019 do 12 hod.

V případě nemoci strávníka může být oběd vydán do jídlonosiče.

Děkujeme a přejeme krásné prožití letních prázdnin. J

Simona Frank

Odhlašování stravy na školní rok 2019/2020

Po dobu rekonstrukce školní kuchyně a jídelny se mění možnost odhlašování stravy následovně:

odhlašování stravy bude pouze do 12.00 hod. jeden den předem

 (př. na 9. 9. 2019 je možno odhlásit stravu nejpozději do 8. 9. 2019 do 12.00 hod.)

V případě nemoci strávníka (první den nemoci) je možné vyzvednout stravu v jídlonosiči od 11.00 – 11.15 hod. v tělocvičně školy. Nutno zvonit pouze u hlavního vchodu na kancelář školy.

Děkuji za pochopení

Simona Frank


Nabídka příměstského tábora DDM Alfa

Leták…

Vážení zákonní zástupci,

Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, bude z důvodu rekonstrukce stravovacího bloku první týden v září 2019 (2. – 6. 9.) uzavřena (ředitelské volno).

Rádi bychom Vám v tomto termínu nabídli možnost umístění Vašich dětí v příměstském táboře pořádaném DDM ALFA, Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny. Tábor je určen pro děti z Vaší školy v rámci vzájemné spolupráce za účelem poskytnutí smysluplného využití volného času.

Tábor bude všestranně zaměřený – pohybové aktivity, rukodělné činnosti, logické a deskové hry, celodenní výlet. O Vaše děti se postarají profesionální pedagogové s mnohaletou zkušeností.

Místo konání tábora:  DDM ALFA Pardubice, Družby 334, Pardubice 530 09

Provoz tábora:  Po – Pá, 2. – 6. 9. 2019, od 7. 30 do 16. 30 hod.

Program tábora: sportovní soutěže, hry, rukodělná činnost, výlet

Věkové složení: 1. – 5. třída

Cena tábora: 1 500 Kč. V ceně jsou zahrnuty obědy, 2x denně svačina, celodenní pitný režim, program, materiál, pojištění, celodenní výlet, pedagogický dozor.

Přihlášky: elektronickou formou, nejpozději do 19. 8. 2019 na webových stránkách www.ddmalfa.cz v sekci příměstské tábory

Odkaz na tábor:

https://www.ddmalfa.cz/alfa/tabory/primestske/primestsky-tabor-zs-polabiny-3-76?

Bližší informace:       Mgr.Petr Vaško

                                   mobil: 606 752 892

                                   e-mail: petr.vasko@ddmalfa.cz ore 01050

Rekonstrukce jídelny

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali na třídních schůzkách, potvrzujeme, že plánovaná rekonstrukce školní kuchyně a školní jídelny v budově školy proběhne. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke změnám termínů v organizaci školního roku 2018/2019 a 2019/2020.

25. 6. 2019                 Vydání vysvědčení
26. 6. – 28. 6. 2019   Volno ředitele školy

V době ředitelského volna 26. 6. – 28. 6. 2019 nebude v provozu školní družina.                                                  

2. 9. – 6. 9. 2019        Volno ředitele školy 

V době ředitelského volna 2. 9. – 6. 9. 2019 bude v provozu školní družina. Provoz školní družiny v době ředitelského volna: 7 hodin až 15 hodin. Oběd pro žáky nebude z provozních důvodů zajištěn.     

Nový školní rok začíná 9. 9. 2019 – 1. třídy v 8 hodin před školou, 2. – 9. třídy od 9 hodin ve svých třídách.

O případných dalších změnách v souvislosti s rekonstrukcí budou žáci i rodiče včas informováni prostřednictvím webových stránek, informací v programu Bakaláři, případně vyvěšením nových informací na dveřích školy.

Mgr. František Němec, ředitel školy

Nepronájem jídelny

Pronájem školní jídelny

Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně a jídelny nebude možné pronajímat prostor školní jídelny do konce roku 2019.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. František Němec, ředitel školy

Sportovní den pro prvňáčky 2019

Sportovní den pro prvňáčky 2019

Děkujeme našim absolventům-deváťákům za pěkný sportovní den, který připravili pro prvňáčky v pondělí 24. června. Děti soutěžily ve slalomu, běhu, hodu, trefování terče,… Nejoblíbenější disciplínou bylo přetahování lanem.