Mapa školy 2018

Dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY

V tomto školním roce se naše škola zapojila již potřetí do dotazníkového šetření Mapa školy, které bylo určené pro žáky, rodiče, pedagogy, ale i správní zaměstnance. V letech 2009 a 2014 jsme se z Individuální zprávy zpracované společností SCIO dozvěděli, kde máme své slabé či silné stránky, jaké jsou naše příležitosti a vnější ohrožení pro rozvoj školy. Výsledky letošního šetření jsou k porovnání s předešlými v následujících přílohách. Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníku, podnětné připomínky, pochvalu naší práce i případnou kritiku, kterou se budeme zabývat.

Vedení základní školy

2009_mapa_skoly

2014_mapa_skoly

2018_mapa_skoly_1

2018_mapa_skoly_2

2018_mapa_skoly_3

Odhlášení obědů na konci školního roku

Upozorňujeme strávníky, že poslední termín pro odhlášení obědů na dny 28. 6. 2018 a 29. 6. 2018 je možné do středy 27. 6. 2018 do 8.00 hodin a to elektronicky i telefonicky. V případě nemoci strávníka může být oběd vydán do jídlonosiče.

Děkujeme za pochopení.

Ředitelské volno 27. – 29.6.2018

S ohledem na probíhající rekonstrukci odborných učeben a dalších částí budovy v naší škole musíme přistoupit ke změnám termínů v organizaci školního roku 2017/2018.

26. 6. 2018 Vydání vysvědčení

27. 6. – 29. 6. 2018   Volno ředitele školy

V době ředitelského volna bude v provozu školní družina. Provoz školní družiny v době ředitelského volna: 7 hodin až 15 hodin.

Pro žáky, kteří budou přihlášeni do školní družiny ve dnech  27.6. – 29.6. 2018 bude zajištěn oběd ve školní jídelně.

O případných dalších změnách v souvislosti s rekonstrukcí budou žáci i rodiče včas informováni prostřednictvím webových stránek, žákovských knížek (notýsků), případně vyvěšením nových informací na dveřích školy.

Mgr. František Němec, ředitel školy

16.5. 2018 se uskutečnil II. ročník běhu „Polabinská trojka“

Druhý ročník běhu pro Domácí hospic v Polabinách

Ve středu 16. května se na hřišti Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 konal již druhý ročník charitativního běžeckého závodu pro děti a dospělé „Polabinská trojka“. Jak uvedl ředitel školy Mgr. František Němec: „Naší snahou je přivést děti více k pohybu a zároveň podpořit domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice, se kterou dlouhodobě spolupracujeme“. Na startu závodu stál i starosta městského obvodu Pardubice II Mgr. Radek Hejný, který nad touto akcí převzal záštitu. „Velice si vážíme podpory základní školy, která s námi spolupracuje v době Tříkrálové sbírky, při pomoci nemocnicím a sirotčinci na Zakarpatské Ukrajině a sbírce školních potřeb pro rodiny s dětmi v nouzi“, řekla ředitelka Charity Mgr. Marie Hubálková. Další společnou akcí této Základní školy, Základní školy Josefa Ressla  a Oblastní charity  Pardubice  bude 11. – 15. června sbírka školních a hygienických potřeb, oblečení a hraček pro sirotčinec ve Višanech a materiální pomoc pro nemocnice v Nerestnytsi a Tjačivu na Zakarpatské Ukrajině.

Odkaz zde: https://youtu.be/Zkpthia11hA

 

Výsledky přijímacího řízení do matematicko-přírodovědných tříd

Níže uvedené výsledky v PDF souboru

Žáci, kteří uspěli v přijímacím řízení 3.5. 2018

(Pořadí dle počtu dosažených bodů)
1. M59
2. M58
3. M40
4. M33
5. M39
6. M49
7. M53
8. M47
9. M44
10. M3
11. M19
12. M14
13. M36
14. M34
15. M16
16. M4
17. M37
18. M17
19. M10
20. M27
21. M21
22. M23
23. M5
24. M56
25. M1
26. M32
27. M18
28. M35
29. M7

Žáci, kteří neuspěli v přijímacím řízení 3.5. 2018

(Pořadí dle počtu dosažených bodů)
30. M52
31. M55
32. M48
33. M54
34. M24
35. M30
36. M45
37. M9
38. M2
39. M46
40. M28
41. M15
42. M31
43. M26
44. M43
45. M29
46. M6
47. M25
48. M12
49. M20
50. M42
51. M13
52. M11
53. M8
Vyvěšeno 4.5. 2018 Mgr. František Němec
Tento stav není konečný, změny mohou nastat uvolněním míst  z důvodu nástupu žáků na osmileté gymnázium
nebo přestupem na jinou školu.