Rozsvícení vánočního stromu v Polabinách 2019

Rozsvícení vánočního stromu v Polabinách 2019

Jako každý začátek adventu, se naše Polabinské píšťalky pod vedením pana učitele Dohunka, účastnily rozsvícení vánočního stromu v Polabinách. Tentokrát se to odehrávalo 29.11.2019  na náměstí před polabinskou poštou. Děkujeme všem žákům, kteří se této tradiční akce účastnili.

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

Naše škola již dlouhodobě pořádá ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni projekt „Příběhy bezpráví“, v jehož rámci mají žáci devátých ročníků možnost seznámit se s dějinami pohnutého dvacátého století pohledem pamětníka. Naším hostem byl ve čtvrtek 28. listopadu pan Lubor Šušlík, hrdina druhého a třetího odboje, který žákům vyprávěl o svých střetnutích s totalitními režimy 20. století. Na ukázku s sebou přinesl řadu dokumentů a předmětů, které si žáci mohli prohlédnout.

Dotazník MmP pro rodiče

Dotazník MmP pro rodiče

Odkaz na dotazník:

http://dotaznik.aqe.cz/dotaznik/477636/dotaznik-spokojenosti-rodicu-se-zakladnimi-skolami-zrizovanymi-statutarnim-mestem-pardubice.html

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás oslovit v rámci spolupráce se Statutárním městem Pardubice a požádat Vás o vyplnění dotazníku, který je přílohou tohoto emailu. Jedná se o dotazníkové šetření sestavené pro účely tvorby koncepce školství SMP, což je dokument, který bude pro příští období určovat směr rozvoje našich mateřských, základních škol a školských zařízení.

Pro zřizovatele a tvůrce koncepce je důležitý pohled všech aktérů školství SMP, jehož jste součástí také Vy, rodiče dětí a žáků našich mateřských a základních škol. Předmětem tohoto dotazníku je proto zjistit, jak jste jako rodiče spokojeni se školou, do které Vaše dítě dochází, co se Vám líbí nebo naopak nelíbí, co byste na škole rádi uvítali, změnili apod.

Dotazník je anonymní, obsahuje celkem 21 otázek, jeho vyplnění Vám nezabere více, než 15 minut. Prosíme o jeho vyplnění do 27.11. 2019. Data získaná z dotazníku budou sloužit výhradně pro účely tvorby koncepce školství. Informace získané analýzou dat se stanou podkladem a východiskem pro zlepšování řízení a organizace škol SMP. Samotná koncepce bude zveřejněna v červnu roku 2020 a bude dostupná veřejně.

Děkuji Vám za spolupráci a účast na dotazníkovém šetření

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora

Exkurze – vodárna 2019

Exkurze – vodárna 2019

Ve středu 6. 11. navštívili žáci 8. ročníku vodárnu v Hrobicích, kde se seznámili s úpravou pitné vody pro velkou část Pardubic a okolí. Prošli si celý provoz a viděli úpravy (chemické i mechanické), kterými musí voda projít, než se dostane až k nám domů do kohoutku. Znalosti využijeme v učivu chemie, kde se budeme učit o vodě, jejím složení, významu, využití,…