Letní kempy u nás ve škole

Letní kempy u nás ve škole

Vážení rodiče,

níže Vám předkládáme upřesnění informací pro účastníky kempů v naší škole.

Spolupracujeme se společností ITveSkole.cz.

V naší škole proběhnou 4 kempy a rozhodli jsme se, že je zaměříme na děti z I. stupně. Vedoucí kempů i děti budou mít k dispozici veškeré zázemí školy. V případě špatného počasí bude program uzpůsoben.

Stravování je připraveno v Restauraci U Krupičků.

Antigenní testy jsou připravené na první den kempu hned po příchodu.

Kontakty na vedoucí jednotlivých kempů:

12. – 16.7.2021 – Bc. František Němec, frantisek.nemec@zspol3.cz

16. – 20.8.2021 – Mgr. Renata Kmoníčková, r.kmonickova@zspol3.cz

16. – 20.8.2021 – Mgr. Romana Hermannová, r.hermannova@zspol3.cz

16. – 20.8.2021 – Mgr. Zuzana Stříteská, z.striteska@zspol3.cz

Pardubice 29.6.2021

Mgr. František Němec, ředitel školy

Žáci ocenění jako nejlepší z každé třídy za školní rok 2020 – 2021

Žáci ocenění jako nejlepší z každé třídy za školní rok 2020 – 2021

Třídní učitelé vybírají dva z každé třídy. Děti získávají od Společnosti přátel ZŠ Pardubice – Polabiny III, z.s. poukázku v hodnotě 200,-Kč na výběr knihy v knihkupectví Dobrovský v Paláci Pardubice.

Odměnění žáci za 2. pololetí 2020/2021
1.AAlžběta GrancováDaniel Belej
1.BElla ŠprincováTadeáš Málek
1.CEliška HojsováVít Půlpán
1.DVanessa ZhupnykDaniela Pešková
2.AVendula NovotnáMax Karafiát
2.BNikol SeidlováMatěj Šubrt
2.CElla RichtrováŠimon Dušek
3.AVeronika KrejcarováAdam Martiník
3.BEnkhlen UuriintsolmonPavel Mašata
3.CKlára ZemanováMatěj Šreibr
4.AAnna SmerekováPetr Sýkora
4.BAnežka HoráčkováAdéla Vacková
4.CJonáš KaplanJakub Vraštil
5.AEliška SedláčkováLukáš Křivský
5.BMonika MedňanskáTomáš Pelikán
5.CTereza KoženáRadek Erben
5.DAnna DudkováKarolína Urbanová
6.AAdéla BergováDavid Martiník
6.BIvo PapoušekMartina Šintáková
6.CAdéla SchauerováMartin Louvar
6.DAndrea ProcházkováTomáš Procházka
Vanda Hurychová
7.AZuzana PoláčkováMatyáš Janovský
7.BElla KarafiátováBarbora Prokopová
7.CPatrik IwaniecAleš Hlobil
8.APetr ŠvestkaDaniel Martiník
8.BValentina EliášováPatrik Končický
8.C Jakub SvobodaPatrik Málek
9.AMartin StočekMatyáš Burda
9.BOndřej DucháčVojtěch Červený
9.CMiriam PavlíkováPetr Věříš
9.DJan PřikrylStela Stillerová

Blahopřejeme všem a přejeme krásné prázdniny.

Mgr. František Němec

Výsledky voleb do školské rady Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344

Výsledky voleb do školské rady Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344

22.6.2021 proběhly volby zástupců pedagogických zaměstnanců.

Zvoleni na tříleté volební období byli: Mgr. Jan Sýkora, Mgr. Zuzana Příhodová

28.6.2021 proběhly volby zákonných zástupců žáků.

Průběh voleb:

V letošním roce se hlasovalo kvůli pandemickým omezením 28.6.2021 od 7.30 hodin do 17.00 hodin vhozením hlasovacího lístku do schránky ve vestibulu školy nebo zasláním zalepené obálky třídnímu učiteli.

Zvoleni na tříleté volební období byli: Mgr. Jan Bříza, Mgr. Romana Hermannová

Děkujeme všem kandidátům z řad pedagogů i rodičů žáků. Děkujeme za účast ve volbách a rodičům, kteří se voleb zúčastnili jako voliči, za jejich zájem o naši školu.

Mgr. František Němec, ředitel školy Pardubice 29.6.2021

Seznamy žáků 1. tříd 2021/2022

Seznamy žáků 1. tříd 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve dnech 15. a 16. 6. 2021 se od 16.00 hod. a 17.00 hod. uskuteční schůzky zákonných zástupců podle jednotlivých tříd, za dodržení hygienicko-epidemických opatření, v altánu na dvoře školy (vchod bránou z ulice Lidická). V příloze je seznam žáků rozdělených do jednotlivých tříd podle identifikátoru přiděleného k Žádosti o přijetí. U každé třídy je uveden čas schůzky. Prosíme, aby se účastnil pouze jeden zástupce za rodinu z důvodu dodržení rozestupů.

Na schůzce obdržíte evidenční číslo žáka potřebné k platbám pro školní družinu a jídelnu. Po vyplnění evidenčního čísla je možné odevzdat Přihlášku ke stravování. Přihlášku ke stravování a informace ke školní jídelně najdete na stránkách naší školy:

Dostanete také předběžné informace ke školní družině (závazná přihláška bude k vyplnění 1.9.2021 na schůzce ve třídách).

Pokud ještě nemáte podanou žádost na Pardubickou kartu (potřebná k výdeji obědů), můžete donést vyplněnou žádost s fotkou označenou jménem a příjmením na schůzku. Zhotovené karty budou vydávány od 16. srpna 2021 v době od 8.00 do 12.00 hod. u vedoucí školní jídelny.

V příloze také najdete seznam pomůcek, které žáci obdrží ve škole a které je potřebné zakoupit rodiči.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. František Němec

3. 6. 2021

Žákům-cizincům pomůžou s výukou češtiny nové pomůcky

Žákům-cizincům pomůžou s výukou češtiny nové pomůcky

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/zakum-cizincum-pomuzou-s-vyukou-cestiny-nove-pomucky/

28.5.2021 | Výuka češtiny bude pro děti cizinců navštěvujících pardubické základní školy zas o něco jednodušší. Umožní to nové interaktivní pomůcky, které si školy pořídily či teprve pořídí díky sponzorskému daru v celkové výši 180 tisíc korun od společnosti Foxconn. Žáci tak budou moci pracovat s novými tablety, slovníky či učebnicemi nebo rozvíjet své znalosti prostřednictvím interaktivní tabule.

Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVMaPP pro šk. rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVMaPP pro šk. rok 2021/2022

Žáci, kteří uspěli v přijímacím řízení 20.5. 2021
(Pořadí dle počtu dosažených bodů)
1.M32
2.M38
3.M21
4.M23
5.M35
6.M9
7.M2
8.M8
9.M24
10.M6
11.M46
12.M22
13.M27
14.M39
15.M12
16.M28
17.M25
18.M19
19.M43
20.M33
21.M34
22.M7
23.M5
24.M14
25.M44
26.M40
Žáci, kteří neuspěli v přijímacím řízení 20.5. 2021
(Pořadí dle počtu dosažených bodů)
27.M20
28.M29
29.M41
30.M3
31.M13
32.M15
33.M11
34.M31
35.M45
36.M18
37.M16
38.M4
39.M26
40.M1
41.M17
42.M10
43.M36
44.M37
Tento stav není konečný, změny mohou nastat uvolněním míst  z důvodu nástupu žáků na osmileté gymnázium nebo přestupem na jinou školu.
Vyvěšeno 24.5. 2021
Mgr. František Němec