Den Země Pardubický kraj 2021 – online ekoosveta.cz

Den Země Pardubický kraj 2021 – online ekoosveta.cz

Den Země připadá tradičně na 22. dubna. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně. V rámci Dne Země, který původně vznikl v Americe, se koná řada vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.

Každý rok si pro vás školy a ekocentra (organizace EVVO) v Pardubickém kraji připravují na tento den zajímavý program, bohužel, současná situace letos neumožňuje realizaci velkého osobního setkání. Ale my (ekoosveta.cz) se oslavy tak významného dne pro naši matičku Zemi nevzdáme a co nejvíce si ho užijeme, jak to virtuální svět dovolí. 😊

Proto jsme vytvořili akci Den Země Pardubický kraj 2021, která je třídenní a nabízí osvětu i zábavu pro všechny.

Pojďte slavit s námi!

Termín: 22.4. – 24.4.2021

Den Země 2021 – Krajský portál pro environmentální výchovu, vědu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji (ekoosveta.cz)

Popis výdeje nové Pardubické karty

Popis výdeje nové Pardubické karty

Vážení rodiče,

předkládáme Vám popis výdeje nové Pardubické karty pro žáky základních škol podle informací dopravního podniku.

 • pokud nejezdíte pardubickou hromadnou dopravou a nebudete si pořizovat novou Pardubickou kartu, je možné na čtecích zařízeních školní jídelny využívat starou kartu.
 • pokud nechcete přečipovat a ponecháte si stravu na staré Pardubické kartě, nebude Vám na DPMP a.s. odebrána.
 • přečipování nové Pardubické karty žákům, kteří se účastní rotační výuky nebo si vyzvedávají oběd u výdejového okénka, provede paní vedoucí školní jídelny Simona Frank, další žáci vyčkají s přečipováním po návratu do školy

Žáci prvních tříd

Pro žáka 1. třídy bude nová Pardubická karta vyrobena bezplatně.

Žádost si můžou rodiče stáhnout. Prosíme o vrácení vyplněné a podepsané žádosti s fotografií dítěte do školy. Stačí dát do obálky a vhodit do schránky u hlavního vchodu.

Žádost se skládá ze dvou částí – první strana – originál (zůstává v DPMP) a druhá strana – kopie (zůstává zák. zástupci dítěte).

Ostatní žáci

Zákonní zástupci ostatních žáků musí o novou Pardubickou kartu požádat těmito způsoby:

1.       Podání žádosti na přepážce DPMP

·         Zákonný zástupce vyplní papírovou žádost, doloží svůj OP, rodný list a fotografii dítěte (papírovou nebo na flash disku). Při podání žádosti je hrazen poplatek 50,- Kč.

·         Podání žádosti je možné v Zákaznickém centru v Pernerově ulici nebo na předprodeji na hlavním nádraží.

2.       Podání žádosti přes e-shop

·         Zákonný zástupce podá žádost přes e-shop DPMP zde: https://www.dpmp.cz/cestovani-mhd/nova-pardubicka-karta/e-shop.html. Pro děti do 15 let bude možné přes e-shop podat žádost od května 2021. Při podání žádosti je hrazen poplatek 50,- Kč a to bankovní kartou přes platební bránu.

·         Místo odběru může být buď na pobočce DPMP (hlavní nádraží nebo ZC Pernerova) nebo poštou domů na trvalé bydliště nebo korespondenční adresu. Adresa na dopise bude pod jménem a příjmením dítěte, je tedy nutné, aby tímto příjmením byla označena i schránka.

·         Jelikož při žádosti přes e-shop nejsou na Pardubické kartě ověřeny osobní údaje, je karta doručena jako „občanská“, tedy beze slevy. Pro nastavení slevy je nutné se dostavit na pobočku DPMP s rodným listem dítěte a žákovská sleva bude následně na kartě nastavena.

3.       Podání žádosti ve škole

·         Zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím školy (vyplní papírovou žádost, doloží fotografii a správnost údajů na žádosti ověří škola). Při podání žádosti je hrazen poplatek 50,- Kč.

·         Žádost se skládá ze dvou částí – první strana – originál (zůstává v DPMP) a druhá strana – kopie (zůstává zák. zástupci dítěte).

·         Žádosti ve škole vybírá vedoucí školní jídelny paní Simona Frank (s.frank@zspol3.cz, 464629970).

·         Vyrobené karty do školy doručí zaměstnanec DPMP, vždy na konci měsíce, karty pak předá žákům škola.

Žáci, kteří aktuálně využívají na svojí původní Pardubické kartě časovou jízdenku, mají možnost jízdenku na původní kartě „dojezdit“. Na původní Pardubickou kartu je možné aktivovat časové jízdenky nejpozději do 31.8.2021 s tím, že platnost časové jízdenky musí začínat nejpozději dne 31.8.2021. Aktivace je možná pouze po předložení karty na přepážkách DPMP. Časovou jízdenku platnou 1.9.2021 a později již na původní kartu nebude možné aktivovat, v tomto případě je již nutné zřídit novou Pardubickou kartu.

Žáci, kteří využívají elektronickou peněženku, se již s původní Pardubickou kartou nemají možnost ve vozidlech MHD odbavit. V tomto případě doporučujeme si co nejdříve zažádat o novou Pardubickou kartu nebo nahrát 365 denní časovou jízdenku na původní Pardubickou kartu.

Převody zůstatků v elektronické peněžence z původních Pardubických karet na nové bude možné realizovat osobně na přepážkách DPMP po předložení karet od druhé poloviny dubna 2021. Převody časových jízdenek bude možné realizovat také na přepážkách DPMP (doporučujeme však časovou jízdenku na původní Pardubické kartě „dojezdit“).

Děkujeme za spolupráci.

Simona Frank, vedoucí školní jídelny

Telefon: 464 629 970

Email: s.frank@zspol3.cz

Návrat žáků do škol od 19.4. 2021

Návrat žáků do škol od 19.4. 2021

Vážení rodiče,

předkládáme Vám další plán návratu našich žáků do školy, který byl připraven dle manuálu MŠMT a potřeb naší základní školy. Při návratu první skupiny žáků v týdnu od 12.4.2021 probíhalo vše bez problémů a žáci zvládali samotestování velmi zručně. Děkujeme také rodičům, kteří přišli se svými dětmi na první testování do vestibulu školy a pomáhali jim. Přispěli tím k plynulému a bezproblémovému příchodu i těch nejmenších žáčků.

Těšíme se na návrat další skupiny našich žáků a postupný přechod ke klasické výuce.

 • Do škol se vrací první stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech).
 • V týdnu od 12.4. 2021 nastoupily třídy 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. A, 5. B, 5.C, 5.D.
 • V týdnu od 19.4.2021 nastoupí do školy třídy 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C.
 • Druhé a třetí třídy budou nastupovat od 7.30 hodin v pondělí a ve čtvrtek, kdy bude probíhat, testování žáků.
 • Čtvrté třídy budou v pondělí a ve čtvrtek nastupovat od 8.00 hodin.
 • Ostatní dny (úterý, středa, pátek) bude ráno nástup od 7.40 hodin do 7.55 hodin pro všechny třídy.
 • Školní družina bude v provozu ráno od 6.30 hodin a odpoledne do 17.00 hodin. Žáci budou rozděleni dle tříd (kolektivy se nebudou míchat). Po příchodu do ranní družiny se žáci otestují pod dohledem paní vychovatelky.
 • Po celý pobyt ve škole jsou povinné roušky (chirurgické, nano apod., ne doma šité).
 • Žáci se budou samostatně testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Ve všech třídách budou přítomné třídní učitelky a paní asistentky, které žáky provedou celým testováním a pomohou s instruktáží a organizací. Žáci si testování provádějí samostatně.

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku (doma) na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena. Škola předá informaci o pozitivní testu žáka zákonnému zástupci. Žádáme rodiče, aby si v těchto případech své děti vyzvedli co nejdříve.

Video o samotestování – https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 • Při testování žáků druhých a třetích tříd může být přítomen zákonný zástupce. Prostor pro toto testování bude ve vestibulu školy za přítomnosti určených pracovníků školy. V případě velkého zájmu bude potřeba vyčkat ve frontě před školou a dodržovat rozestupy. Zákonný zástupce může vstoupit do budovy pouze s respirátorem a po předchozím pokynu určeného pracovníka školy.
 • Žák, který prodělal onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech nemusí být testován, pokud předloží potvrzení o prodělané nemoci od praktického lékaře (stačí i SMS s datem testu).
 • Ve škole jsou možné individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel bez nutnosti testování.
 • Výuka bude pro žáky prvního stupně přítomné ve škole dle platného rozvrhu.
 • Výuka předmětů Hv a Tv bude ve škole probíhat za příznivého počasí ve venkovním areálu.
 • Žáci na distanční výuce pokračují dle online rozvrhů.
 • Odebírání obědů od 12. 4. 2021: všichni žáci i zaměstnanci mají obědy odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, musíte si je přihlásit sami. Prosíme o včasné přihlášení.

Odběr obědů u výdejního okénka v době distanční výuky 1. – 9. tříd zůstává stejný od 11.00 h do 14.00 h. Oběd bude vydáván do jednorázových zatavených jídelních boxů.

Žáci na prezenční výuce si oběd musí sníst ve školní jídelně.

 • Zákonní zástupci, kteří se rozhodnou neposílat dítě do školy, sdělí tuto informaci své třídní učitelce emailem. Třídní učitelka pošle rodičům plán práce na týden, kdy je třída ve škole.
Ve škole bude umožněn pobyt žákům v době distanční výuky 1. stupně, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro tyto žáky platí:

 • Metodický pokyn MŠMT omezuje počet ve skupině na 30 dětí.
 • Žáci budou pod dohledem pedagoga. Po příchodu do školy se otestují a následně se budou účastnit online výuky své třídy. Doporučujeme, aby každý žák měl PC, tablet nebo mobil a sluchátka.
 • Pobyt žáků ve škole bude umožněn od 7.00 hodin do 17 hodin. Skupina bude využívat prostory třídy 8.B.
 • Obědy pro žáky rodičů vybraných profesí viz výše si musí zákonný zástupce objednat.
 • Prosíme rodiče o vyplnění přihlášky a zaslání na email d.svobodova@zspol3.cz.

V Pardubicích dne 14.4.2021

Vedení Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344

Literárně-výtvarná fotosoutěž – výsledky

Literárně-výtvarná fotosoutěž – výsledky

Galerie prací

V měsíci březnu proběhla na druhém stupni literárně-výtvarná fotosoutěž „Vyfoť svoji oblíbenou knížku v prostředí a s rekvizitami, které ji vystihují“. Ze 30 účastníků bylo těžké vybrat nejlepší práci, neboť za každým dílem byla vidět snaha o originalitu, nápad, kreativita a především chuť tvořit. Proto jsme se rozhodli ocenit všechny umělce, kteří se do soutěže zapojili. Na každého bude ve škole čekat malé překvapení. Velmi všem děkujeme za účast.

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení ro­­­­di­­­­če,

vhledem k mimořádné situaci v souvislosti s koronavirem se letošní zápis do 1. ročníku bude konat bez přítomnosti žáků a zákonných zástupců od 19. do 23. dubna. Zápis proběhne elektronicky.

Vyplňování žádosti o přijetí bude od 1.4.2021 na adrese https://zapisyzs.pardubice.eu/

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.

Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1.9.2015 do 30.6.2016.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1.9.2015 do 31.12.2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1.1.2016 do 30.6.2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce.

                                                                                                                              (§ 36 odst. 3 školského zákona)

Žáci prvních tříd a Pardubická karta

Pardubickou kartu potřebují žáci k odbavení ve školní jídelně.

Pro žáka 1. třídy bude nová Pardubická karta vyrobena bezplatně.

Žádost si můžou rodiče stáhnout. Prosíme o vrácení vyplněné a podepsané žádosti s fotografií dítěte do školy. Stačí dát do obálky a vhodit do schránky u hlavního vchodu.

Žádost se skládá ze dvou částí – první strana – originál (zůstává v DPMP) a druhá strana – kopie (zůstává zák. zástupci dítěte).

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně/elektronicky zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

                                                                                                                             (§ 37 odst. 1 školského zákona)  

K zápisu se musí znovu přihlásit i děti, kterým byl v roce 2020 udělen odklad povinné školní docházky.

Chcete podat žádost o odklad?

Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte ELEKTRONICKY dokument „Žádost o odklad“.

K žádosti doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa a kopii rodného listu.

V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitel školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Kapacita tříd prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout je 100.

Jedná se o celkovou kapacitu 4 tříd.

(v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)

Postup k vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

vše potřebné najdete ve webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/

Pokud nemáte přístup k internetu nebo k tiskárně, můžete využít podpory Magistrátu města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské nám. 1 nebo se stavit u nás ve škole po předchozí domluvě na tel. čísle 464 629 940(2).

Odevzdání žádosti do školy

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je možné žádost doručit do školy v termínu od 19.4.2021 do 23.4.2021 následujícím způsobem:

 • Datovou schránkou – kb5hkzu
 • Poštou na adresu – Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 – ZÁPIS) – prosíme neposílat doporučeně.
 • Osobně do schránky na budově školy – nejlépe do 18 hodin.
 • Emailem – pouze s elektronickým podpisem.

Vyvěšení výsledků zápisu bude 10.5.2021 na www.zspol3.cz a na dveřích hlavního vchodu do školy. Žáci budou v seznamech pod identifikačním číslem žádosti (toto číslo vygeneruje systém při vyplňování žádosti).

Rozhodnutí o přijetí jsou vydávána pouze na základě žádosti zákonného zástupce.