Žáci byli nejprve seznámeni s historií úpravny, její postupnou modernizací a nynějším používaným technologickým postupem. Poté prošli celým zařízením a měli možnost vidět jednotlivé kroky úpravy – od čerpání vody ze studní a vrtů až po filtraci přes písek a aktivní uhlí. Viděli rozdíl v kvalitě vody na počátku úpravy a na jejím konci.  Akce byla přínosná, žáci získali představu o složitosti přípravy pitné vody, pochopili potřebu šetření s vodou.