Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, který připadá na 27. ledna, si hned další den jeli žáci 9. ročníků připomenout do Židovského muzea v Praze vzdělávacím programem “Hanin kufřík”, který je zaměřen právě na téma šoa a boj proti nesnášenlivosti, xenofobii a zločinům proti lidskosti.