8.1.20189 se žáci ze 2.C a 4.A účastnili koledování v rámci TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY za asistence samotné paní Ing. Demlové. Děti tak svým koledováním podpořily sbírku Oblastní charity Pardubice na domácí hospicovou péči- MOBILNÍ HOSPIC. Těšíme se na koledováníní pro dobrou věc v příštím roce! /Irena Strnadová, Zuzana Stříteská/