Poslední školní den roku 2018 se na naší škole konal 8. ročník soutěže ve skoku vysokém – Vánoční laťka 2018. Změřit svoji šikovnost, sílu, odraz a techniku skoku přišlo 60 závodníků ve čtyřech kategoriích. V mladších dívkách se z prvního místa a výkonu 130 cm  radovala Veronika Cachová (7. C). V kategorii chlapců si vítězství vyskákal Vojtěch Fošár ( 7.C), který překonal laťku ve výšce 135 cm. U děvčat z 8. a 9, byla soutěž velice vyrovnaná a o pořadí na třetím místě se musely dívky rozeskakovat. První místo obsadila Monika Zyklová (8.A) za výkon 135 cm. V nejpočetněji zastoupené kategorii chlapců 8.- 9. třída zvítězil Ivo Tafra (9.B) výkonem 155 cm. Všichni umístění na stupních vítězů si odnesli pěknou medaili a drobnou cenu. Poděkování patří též žákům z devátých tříd, kteří se ujali rolí moderátora, zapisovatele, rozhodčího a technické čety pro úpravu doskočiště.