I v letošním roce navštívili naši školu žáci střední průmyslové školy chemické a pod vedením svého učitele v rámci road show „Chemie v našem životě“ ukázali žákům 9. ročníku několik zajímavých pokusů. Některé si žáci sami vyzkoušeli.