Ve dnech 13. – 14. března 2019 proběhlo v pardubickém IDEONu krajské kolo Festivalu vědy a techniky mládeže Pardubického kraje, na kterém jsme slavili mimořádný úspěch.
Okresního kola se zúčastnilo 6 projektů  – „VÍTE, CO JE TO CHELATOMETRIE?“  autorek Anny Tesařové  a Barbory Motyčákové a „HYPERMOBILITA U DĚTÍ“, kterou zpracovaly Viktorie Klemová, Nikol Zyklová  Barbora Janáčková z okresního kola nepostoupily a obdržely ocenění za účast.
Do krajského kola však postoupily 4 projekty z naší školy a zaznamenaly velký úspěch v silné krajské konkurenci vrstevníků jak ze základních škol, tak z víceletých gymnázií.
Projekt „KYSELOST MLÉČNÝCH PRODUKTŮ“, který zpracovaly Michaela Nechvílová a Anna Hlavničková, získal diplom za účast v krajském kole FVTM. Dále pak projekt „BAREVNÉ NEBEZPEČÍ“  o obsahu rtuti v pastelkách, který vypracovaly Marie Schauerová  a Nela Širšová, a získaly za něj v kategorii Junior ocenění v podobě krátkodobé studijní stáže ve Francii a zvláštní ocenění od společnosti Buhler CZ, s.r.o. Žamberk.
Dalšími oceněnými projekty jsou ekologická úvaha s názvem „PROČ PLATÍME ZA VZDUCH“ o nadměrných obalech výrobků na zboží autorek Moniky Zyklové a Markéty Poláčkové a „SIŘIČITANY – POMŮŽOU ČI  UŠKODÍ?“ autorek Agáty Martínkové a Nikol Dvořákové, které kromě krátké studijní stáže ve Francii získaly ještě ocenění děkana fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Všem zúčastněným gratulujeme a oceňujeme jejich práci a úsilí, které těmto vědeckým pracím věnovali a těšíme se na jejich následovníky v příštím ročníku soutěže.