V krajském korespondenčním kole kategorie GH (6. – 7. třídy) jsme zaznamenali mimořádný úspěch:
1. místo: Martina Černá (VI.A) – postup do republikového finále!
3. místo: Petr Švestka (VI.A)
4. místo: Eva Poláčková (VI.A)
Z deseti úspěšných řešitelů v Pardubickém kraji je sedm našimi žáky!
Výsledky dalších žáků jsou k vidění zde.

Velmi úspěšní jsme byli i v kategorii EF (8. – 9. třídy):
1. místo: Adéla Černá (IX.A)
3. místo: Markéta Poláčková (VIII.A)
5. místo: Marek Novotný (VIII.A)
Z devíti úspěšných řešitelů v Pardubickém kraji je šest našimi žáky!
Výsledky dalších žáků jsou k vidění zde.