V uplynulém týdnu 15. – 17. dubna 2019 naší školu navštívil pan Mgr. Radek Chajda, autor populárně-naučných knih pro děti v edici Hravá věda, který žákům 4. – 6. ročníku bez složitých aparatur a přístrojů, jen s využitím běžných věcí z domácnosti, předvedl pár jednoduchých fyzikálně – chemických experimentů. Do experimentování zapojil všechny žáky.

Náš host Mgr. Radek Chajda absolvoval odborné studium fyziky se zaměřením na optiku a také studium učitelství, obor matematika – fyzika. Pro děti píše populárně-naučné knihy – dosud byly vydány: Fyzika v kuchyni (2005), Fyzika na dvoře (2008), Hravá matematika (2009), Nebojte se matematiky (2009), Zkoumáme kapaliny (2009), Oko (2010), Hravá mechanika (2010), Pohyblivé obrázky (2011), Hravá geometrie (2011), Zábavné experimenty pro děti (2011), Báječné letní experimenty s vodou (2011), Svět 3D (2011) a další.