V letošním školním roce obě páté třídy, 5.A a 5.B se zaměřením na pohybově estetickou výchovu, vystupovaly v rámci spolupráce s BK JIP Pardubice na jejich basketbalových zápasech, aby naše pardubické hráče svým vystoupením povzbudily a diváky potěšily. Obě vystoupení se setkala s velkým potleskem.