Dne 24.5. se třídy 7.A a 7.C zúčastnily exkurze do Kutné Hory. Odjeli jsme v 7:40 ráno autobusem. Nejdříve jsme sestoupili do  dolu, kde se ve středověku těžilo stříbro a jiné kovy. Pracovní listy, se kterými jsme pracovali nás naváděly k otázkám, které jsme pokládali průvodkyni. Poté proběhla návštěva v chrámu svaté Barbory, patronky horníků. Odpoledne byl  rozchod po náměstí a nakonec jsme navštívili kostnici v Sedlci. Po třetí hodině všichni z Kutné Hory odjeli unavení, ale plní dojmů domů.