Koncem května se žáci 3.A zúčastnili programu Lesní pedagogika. Trolejbusem jsme se dopravili na Dubinu, prošli jsme sídlištěm a na konci nás překvapil krásný studánecký les. Tam už na nás čekali dva bratři lesníci, kteří pro nás měli připravenou spoustu zajímavých a zábavných aktivit.

Nejdříve jsme si hráli na medvědy – kdo se vydrží nejdéle držet stromu nohama i rukama. Další pěkná hra byla na brhlíka. Měli jsme možnost poznat, jak to chodí v lese mezi predátory a ohroženými zvířaty. Další aktivity byly věnovány poznávání přírody všemi smysly.

Měli jsme štěstí, že nám přálo i počasí a děti se domů vracely spokojené a vydováděné, bohatší o další vědomosti o lese.

Moc děkujeme oběma bratrům za příjemný den.