Knihovna v Polabinách  připravila  pro žáky našich prvních tříd začátkem června program spojený s pasováním na čtenáře. Každý z našich prvňáčků získal i pěknou knižní odměnu.

Pracovnicím knihovny děkujeme.