17. června proběhlo v budově Krajského úřadu slavnostní vyhlášení 25. ročníku Olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice. Během celého školního roku 2018/2019 se soutěžilo ve třinácti sportovních odvětvích.  Naše škola obsadila v celkovém hodnocení výborné 2. místo z 35 zúčastněných základních škol.  Za naši školu převzal pohár a diplom za druhé místo Adam Rejda z 9.B. Velké poděkování patří všem zapojeným a zúčastněným žákům naší školy, kteří se některé soutěže účastnili. Děkujeme i rodičům, vyučujícím a vedení školy za ochotu uvolňovat žáky na soutěže.

Za tým tělocvikářů: Mgr. Tomáš Mocek