I letos žáci šestých ročníků zahájili  začátek školního roku  adaptačním kurzem.   Postupně  se  kolektivy nově vzniklých tříd vystřídaly  v  Orlických horách v malebné  vesničce  Cotkytle.  Pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Draštíkové se ani chvilku nenudili,  neboť  se střídala jedna aktivita za druhou, některé byly seznamovací, jiné  se zaměřily na šikovnost žáků nebo na přemýšlení,  další  byly  pro zasmání a velkou zábavu.  Necelé čtyři dny si každá třída skvěle užila,  než se žáci nadáli , už seděli zase v lavicích ve škole.

Navzájem se dobře seznámili nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učitelkami a v nastavené práci budou dále společně  pokračovat, aby si do budoucna  vytvořili dobrý kolektiv.

                                                                                Třídní učitelé šestých tříd