Posledního zářijového dne se naše třída 8.A společně se třídou 8.D zúčastnila exkurze do pražské ZOO. Nejprve jsme plnili různé úkoly ve skupinách. Díky nim jsme se blíže seznámili s mnoha různými druhů živočichů a dozvěděli jsme se o nich mnoho zajímavostí. Po vyčerpávajícím hledání faktů po pavilonech a výbězích jsme se vrátili ke vstupu do areálu. Odevzdali jsme své práce a odebrali jsme se do blízké restaurace pochutnat si na obědě.  Po jídle jsme si užili volný čas v zoologické zahradě a prohlédli si místa, která jsme v dopoledním programu nestihli navštívit. O půl třetí jsme ZOO Praha opustili a odjeli jsme unaveni, ale plni dojmů, zpět do Pardubic.