Ve středu 6. 11. navštívili žáci 8. ročníku vodárnu v Hrobicích, kde se seznámili s úpravou pitné vody pro velkou část Pardubic a okolí. Prošli si celý provoz a viděli úpravy (chemické i mechanické), kterými musí voda projít, než se dostane až k nám domů do kohoutku. Znalosti využijeme v učivu chemie, kde se budeme učit o vodě, jejím složení, významu, využití,…