Naše škola již dlouhodobě pořádá ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni projekt “Příběhy bezpráví”, v jehož rámci mají žáci devátých ročníků možnost seznámit se s dějinami pohnutého dvacátého století pohledem pamětníka. Naším hostem byl ve čtvrtek 28. listopadu pan Lubor Šušlík, hrdina druhého a třetího odboje, který žákům vyprávěl o svých střetnutích s totalitními režimy 20. století. Na ukázku s sebou přinesl řadu dokumentů a předmětů, které si žáci mohli prohlédnout.