„Jak se staví sen, aneb naše nová školní kuchyň a jídelna“.

3. března 2020 byla slavnostně předána do užívání školní kuchyně a jídelna po rekonstrukci. Slavnostního předání se zúčastnili představitelé města primátor města Martin Charvát a náměstek primátora Jakub Rychtecký. Mezi dalšími byli pracovníci odboru majetku a investic MmP, zástupci společnosti MARHOLD, která celou přestavbu realizovala a samozřejmě nesměly také chybět Polabinské píšťalky, které návštěvníky přivítaly v novém prostředí školy. Od pondělí 8.3. se tak  budeme stravovat v novém prostředí.

http://vzpravy.cz/zpravy/pardubicko/pardubice/2308/polabinska-skola-se-pysni-novou-kuchyni