Každý žák naší školy má hrazen Microsoft účet, zpřístupňující mu z domu kancelářské a komunikační aplikace (MS Word, Excel, Powerpoint, Teams, atd.) na adrese www.office.com.

Přihlašovacím uživatelským jménem je e-mailová adresa. Ta vychází z žákova přihlašovacího jména do školní sítě, za nějž je připojeno: „@zspol3.cz“.  Heslo je totožné s heslem do školní sítě.

Žákům prvního stupně byly údaje distribuovány třídními učiteli, žáci druhého stupně údaje používají/používali v hodinách informatiky.