Ve čtvrtek 27. 5.  proběhlo předávání cen regionálního kola (soutěžící z kraje – Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina) soutěže ,,Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, kde jsme zaznamenali velký úspěch.
Nejlepším mladým chemikem tohoto regionu se stal žák naší školy Vojtěch Tefr ze třídy 9.A. Skvělých výsledků dosáhli i další soutěžící. Simona Kalová z 9.A obsadila 6. místo, Ondřej Pivokonský ze stejné třídy 11. místo. Simona Kalová a Vojta Tefr postupují do celostátního finále, které proběhne formou on-line testu 15. června.
Na základě bodových zisků jednotlivých soutěžích získala naše škola 2. místo v kategorii „Nejlepší škola“ .
V kategorii „Nejlepší učitel“ patřilo 2. místo Mgr. Monice Hrabánkové, která děti na soutěž připravovala.
Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v celostátním kole!