22.6.2021 proběhly volby zástupců pedagogických zaměstnanců.

Zvoleni na tříleté volební období byli: Mgr. Jan Sýkora, Mgr. Zuzana Příhodová

28.6.2021 proběhly volby zákonných zástupců žáků.

Průběh voleb:

V letošním roce se hlasovalo kvůli pandemickým omezením 28.6.2021 od 7.30 hodin do 17.00 hodin vhozením hlasovacího lístku do schránky ve vestibulu školy nebo zasláním zalepené obálky třídnímu učiteli.

Zvoleni na tříleté volební období byli: Mgr. Jan Bříza, Mgr. Romana Hermannová

Děkujeme všem kandidátům z řad pedagogů i rodičů žáků. Děkujeme za účast ve volbách a rodičům, kteří se voleb zúčastnili jako voliči, za jejich zájem o naši školu.

Mgr. František Němec, ředitel školy Pardubice 29.6.2021