Byla to „Letní výzva“

I na naší škole proběhly během letních prázdnin tzv. doučovací letní kempy. Byly realizovány 4 turnusy, celkem se v nich vystřídalo 60 žáků naší školy. S dětmi se průběžně učili, ale i hráli zkušení pedagogičtí pracovníci. Poděkování patří kolegyním a kolegům, kteří program pro děti připravili a též kuchyni restaurace U Krupičků za výbornou stravu. Všichni společně jsme letní výzvu zvládli.

Naše Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 se tohoto projektu účastnila jako partner společnosti „ITveSkole.cz“.

Vedení školy