I v tomto školním roce jsme si zpestřili hodiny výtvarné výchovy návštěvou programů ve Východočeské galerii v Pardubicích. Lektoři s dětmi pracují v prostorách galerie nebo v dílně, kterou galerie k těmto účelům zřídila a reflektují aktuální výstavy. Prohlédněte si prosím fotografie pořízené během našich programů.

Světlana Kučerová, Ivana Weyskrabová