V letošním školním roce se žáci ze třídy 6. A zúčastnili soutěže ve finanční gramotnosti „Filipova olympiáda“, kterou pořádá ČSOB. Soutěžící Cempírková Adéla, Dudek Matěj, Dušek Vít, Erben Radek, Kožená Tereza, Provazník Matyáš a Salamon Marek dosáhli nejlepšího průměrného počtu bodů na žáka v našem kraji a postupují do celostátního finále, které by se mělo konat v březnu v Praze v budově České národní banky.

Soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole!