Napiš své oblíbené verše (1 – 2 rýmy) a doprovoď je vlastní fotografií.
Verše můžeš použít od různých autorů nebo můžeš vymyslet vlastní.
Fotografie s verši pošlete spolu se jménem a třídou na mail d.venclova@zspol3.cz do 22. 2. 2022.


Vítězné snímky budou oceněny 😉