V měsíci listopadu se žáci druhého stupně účastnili výtvarné soutěže Krásy podzimního lesa. Během měsíce prosince byla soutěž vyhodnocena a naše škola získala mimořádnou cenu manažerky projektu. Protože žáci naší školy jsou velmi šikovní, vznikly zajímavé práce, které nás těšily na chodbách celý podzim. Děkujeme za vaše tvůrčí nápady.