Koledování tříkrálové

8.1.20189 se žáci ze 2.C a 4.A účastnili koledování v rámci TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY za asistence samotné paní Ing. Demlové. Děti tak svým koledováním podpořily sbírku Oblastní charity Pardubice na domácí hospicovou péči- MOBILNÍ HOSPIC. Těšíme se na koledováníní pro dobrou věc v příštím roce! /Irena Strnadová, Zuzana Stříteská/

Vánoční laťka 2018

Poslední školní den roku 2018 se na naší škole konal 8. ročník soutěže ve skoku vysokém – Vánoční laťka 2018. Změřit svoji šikovnost, sílu, odraz a techniku skoku přišlo 60 závodníků ve čtyřech kategoriích. V mladších dívkách se z prvního místa a výkonu 130 cm  radovala Veronika Cachová (7. C). V kategorii chlapců si vítězství vyskákal Vojtěch Fošár ( 7.C), který překonal laťku ve výšce 135 cm. U děvčat z 8. a 9, byla soutěž velice vyrovnaná a o pořadí na třetím místě se musely dívky rozeskakovat. První místo obsadila Monika Zyklová (8.A) za výkon 135 cm. V nejpočetněji zastoupené kategorii chlapců 8.- 9. třída zvítězil Ivo Tafra (9.B) výkonem 155 cm. Všichni umístění na stupních vítězů si odnesli pěknou medaili a drobnou cenu. Poděkování patří též žákům z devátých tříd, kteří se ujali rolí moderátora, zapisovatele, rozhodčího a technické čety pro úpravu doskočiště. 73786d6c3

Exkurze do úpravny vody v Hrobicích 8.A,B,C 14.11.2018

Žáci byli nejprve seznámeni s historií úpravny, její postupnou modernizací a nynějším používaným technologickým postupem. Poté prošli celým zařízením a měli možnost vidět jednotlivé kroky úpravy – od čerpání vody ze studní a vrtů až po filtraci přes písek a aktivní uhlí. Viděli rozdíl v kvalitě vody na počátku úpravy a na jejím konci.  Akce byla přínosná, žáci získali představu o složitosti přípravy pitné vody, pochopili potřebu šetření s vodou.

Mikuláš našim sportovcům nadělil dvě vítězství

Na Mikuláše dne 6. prosince se žáci naší školy zúčastnili mikulášského basketbalového turnaje, který byl zároveň okrskovým kolem regionální olympiády dětí a mládeže. Ve stejný den dívky soutěžily v okresním kole Olympiády ve florbalu. Obě družstva si vedla znamenitě a ve svých turnajích vybojovala parádní 1. místa. Pro školu vysoutěžili sportovní pomůcky – brankářské kalhoty a vestu a dva basketbalové míče. Prvenství zároveň znamená postup do krajského kola ve florbalu a okresního kola v basketbalu.

Za naši školu hráli:

Basketbal: Adam Rejda, Tomáš Čajánek, Ivo Tafra, Erik Melka (9.B), David Král, Adam Novotný, Richard Kala (9.A), Marek Novotný a Jonáš Pánek (8.A).

Florbal: Barbora Vlašičová, Tereza Křenová, Emma Kačírková, Adéla Sovová (9.A), Andrea Sedláčková (9.B), Nela Širšová, Anna Sytko, Jitka Křivková (9.C), Michala Nechvílová, Jana Sochová (8.A) a Nikola Procházková (8.B).

Chlapcům i děvčatům patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy a výborný výsledek!!