Dopis pro rodiče a zaměstnance školy

Dopis pro rodiče a zaměstnance školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků naší školy,

žijeme v nelehké době, která nás staví do obtížných životní situací. Pandemie Covidu-19 je zcela nová zkušenost pro celé lidstvo. Základní škola zřizovaná obcí jako státní instituce se musí řídit nařízeními vlády nebo příslušných ministerstev. Množí se reakce Vás rodičů k návratu žáků od 12.4.2021 do škol. Určitě sami sledujete ve sdělovacích prostředcích postup a rychlost ministerských úředníků při přípravě změn v dané situaci. Každý občan se v některých opatřeních někdy těžko orientuje a nepostřehne ani změny, které se mění ze dne na den.

Přestože jsme byli ubezpečováni, že informace dostaneme s předstihem, opak je pravdou. První konkrétní podklady dorazily do škol 7.4.2021 v poledne a poslední včera 8.4.2021 v 17 hodin.

Vše jsme také diskutovali společně s ostatními řediteli dalších základních škol v Pardubicích a naším zřizovatelem.

Podobné organizační záležitosti připravujeme s největší pečlivostí, aby to odpovídalo provozu školy a aby se žáci i zaměstnanci cítili co nejlépe. Vždyť jsme největší základní školou v Pardubicích. Věřte, že i nyní jsme postupovali stejně.

Můžeme mít na věci rozdílné názory a nesouhlasit s různými opatřeními, ale znovu připomínám, jsme státní instituce. Prosíme tedy ty rodiče, kteří nesouhlasí s nošením roušek, s testováním, … obraťte se se stížnostmi na úřad vlády, MŠMT, MZČR nebo jiné instituce, které tyto opatření nařizují. Nestavte školu proti dětem. Jestli si nepřejete, aby vaše dítě chodilo za těchto podmínek do školy, nechte ho doma. Informujte svoji paní učitelku emailem. Absence vašeho potomka bude omluvena a učební plán na týden vám bude zaslán.

Pomozte svým dětem zvládnout návrat do školy se vším všudy, pomůžete tím i naší – svojí škole.

Děkuji Vám rodičům za pochopení. Zároveň děkuji všem našim zaměstnancům – pracovnicím školní jídelny, úklidu a všem pedagogům za to, jak přistupují již celý rok ke své práci. Staráte se o děti pracovníků IZS a ještě učíte na dálku „Covid neCovid“ jako jediná základní škola v Pardubicích. Patří Vám všem můj dík za to, že to společně zvládáme.

František Němec, ředitel školy

Pardubice 9.4.2021

Návrat žáků do škol od 12.4. 2021

Návrat žáků do škol od 12.4. 2021

 • Do škol se vrátí první stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech). V týdnu od 12.4. 2021 nastoupí třídy 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. A, 5. B, 5.C, 5.D.
 • První třídy budou nastupovat od 7.30 hodin v pondělí a ve čtvrtek, kdy bude probíhat, testování žáků. Páté třídy budou nastupovat od 8.00 hodin.
 • Ostatní dny (úterý, středa, pátek) bude ráno nástup od 7.40 hodin do 7.55 hodin všechny třídy.
 • Školní družina bude v provozu ráno od 6.30 hodin a odpoledne do 17.00 hodin. Žáci budou rozděleni dle tříd (kolektivy se nebudou míchat). Po příchodu do ranní družiny se žáci otestují pod dohledem paní vychovatelky.
 • Po celý pobyt ve škole jsou povinné roušky (chirurgické, nano apod., ne doma šité).
 • Žáci se budou samostatně testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena. Škola předá informaci o pozitivní testu žáka zákonnému zástupci. Žádáme rodiče, aby si v těchto případech své děti vyzvedli co nejdříve.

Video o samotestování – https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 • Při testování žáků prvních tříd může být přítomen zákonný zástupce. Prostor pro toto testování bude ve vestibulu školy za přítomnosti pedagogického pracovníka. V případě velkého zájmu bude potřeba vyčkat ve frontě před školou a dodržovat rozestupy. Zákonný zástupce může vstoupit do budovy pouze s respirátorem a po předchozím pokynu určeného pracovníka školy.
 • Žák, který prodělal onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech nemusí být testován, pokud předloží potvrzení o prodělané nemoci od praktického lékaře.
 • Ve škole jsou možné individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel bez nutnosti testování.
 • Výuka bude pro žáky prvního stupně přítomné ve škole dle platného rozvrhu.
 • Výuka předmětů Hv a Tv bude ve škole probíhat za příznivého počasí ve venkovním areálu.
 • Žáci na distanční výuce pokračují dle online rozvrhů.
 • Odebírání obědů od 12. 4. 2021: všichni žáci i zaměstnanci mají obědy odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, musíte si je přihlásit sami. Prosíme o včasné přihlášení.
 • Odběr obědů u výdejního okénka v době distanční výuky 1. – 9. tříd zůstává stejný od 11.00 h do 14.00 h. Oběd bude vydáván do jednorázových zatavených jídelních boxů.
 • Žáci na prezenční výuce si oběd musí sníst ve školní jídelně.
 • Zákonní zástupci, kteří se rozhodnou neposílat dítě do školy, sdělí tuto informaci své třídní učitelce emailem. Třídní učitelka pošle rodičům plán práce na týden, kdy je třída ve škole.
 • Informace pro 2., 3. a 4. třídy zveřejníme na www.zspol3.cz příští týden.
Ve škole bude umožněn pobyt žákům v době distanční výuky 1. stupně, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro tyto žáky platí:

 • Metodický pokyn MŠMT omezuje počet ve skupině na 30 dětí.
 • Žáci budou pod dohledem pedagoga. Po příchodu do školy se otestují a následně se budou účastnit online výuky své třídy. Doporučujeme, aby každý žák měl PC, tablet nebo mobil a sluchátka.
 • Pobyt žáků ve škole bude umožněn od 7.00 hodin do 17 hodin. Skupina bude využívat prostory třídy 8.B.
 • Obědy pro žáky rodičů vybraných profesí viz výše si musí zákonný zástupce objednat.
 • Prosíme rodiče o vyplnění přihlášky a zaslání na email d.svobodova@zspol3.cz.

Kroužek Zákony vesmíru, jak je neznáte

Kroužek Zákony vesmíru, jak je neznáte

Webinář je určen žákům 6. – 7. ročníku ZŠ (1. – 2. ročníku osmiletého gymnázia) sídlící ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice.

Cíl a předmět vzdělávání: Odhalování nečekané souvislosti v přírodních vědách se zaměřením na učivo základní školy. Snahou bude ukázat, že věda může být zábavná i užitečná.

Termín: každou středu, v čase 16:30-18:00 hod., od dubna – do července 2021

Lektor: Ing. Ondřej Hudeček

UPOZORNĚNÍ – Počet účastníků je omezený – kapacita max. 15 žáků.
Kroužek je určen pouze pro žáky z ORP Pardubice (na konci příspěvku jsme vypsali obce ze spádového obvodu ORP Pardubice)

Kroužek bude probíhat online v aplikaci MS Teams.

Hlaste se na: varakova.map@mmp.cz

Na co se můžete těšit?

Zábavnou formou vám pomůžeme pochopit látku z fyziky a chemie, kterou probíráte ve škole. Společně si ji vyzkoušíme na pokusech, které si následně vysvětlíme, řekneme si, jak ve skutečnosti fungují a na čem jsou založeny.
Víte, k čemu je vlastně dobré rozumět, jak funguje vesmír? A opravdu jsme schopni na základě našich všedních zkušeností i znalostí nabytých ve škole předpovědět, jak dopadnou ty nejzákladnější fyzikální a chemické experimenty?
Zkusme si to. Když třeba foukneme do kuličky položené v hrdle PET lahve, kulička se nebude pohybovat dovnitř po směru foukání, ale přesně proti němu. Jeden litr vody o teplotě 20 °C má jinou hmotnost než jeden litr vody o teplotě 40 °C. Čekali byste to?

Chcete vědět více?
V průběhu několika lekcí se posluchači naučí nejenom znát základní fyzikální a chemické zákony, ale i rozumět jim a jejich výsledky aplikovat do praxe. Krom základních zákonů si ukážeme i několik fascinujících jevů, které se spíše podobají kouzlům (jak tři tmy vytvoří světlo, jak vzduchem v místnosti zapálit vatu, vodu, která sama teče nahoru). Ukážeme si, že náš vesmír je mnohem zajímavější a zábavnější, než se zdá, a rozumět fyzice je mnohem snazší, než bychom čekali.
Po absolvování alespoň 80% lekcí tohoto kroužku od nás obdržíte certifikát a malý dáreček
.
Účastníkem kroužku může být žák, který je žákem 6. – 7. třídy jakékoli základní školy či osmiletého gymnázia (1 .- 2. ročníku) sídlící ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice.
Do správního obvodu spadají tyto obce: Barchov, Bezděkov, Borek, Bukovina nad Labem, Bukovka, Časy, Čeperka, Čepí, Černá u Bohdanče, Dašice, Dolany, Dříteč, Dubany, Hrobice, Choteč, Chýšť, Jezbořice, Kasalice, Kostěnice, Křičeň, Kunětice, Lány u Dašic, Lázně Bohdaneč, Libišany, Malé Výkleky, Mikulovice, Moravany, Němčice, Neratov, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Pardubice, Plch, Podůlšany, Pravy, Ráby, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rokytno, Rybitví, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Staré Ždánice, Starý Mateřov, Stéblová, Třebosice, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Vlčí Habřina, Voleč, Živanice.

Náklady online kroužku jsou hrazené z rozpočtu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009702.

Germicidní čističky vzduchu – dar firmy ELBERRY s.r.o.

Germicidní čističky vzduchu – dar firmy ELBERRY s.r.o.

Naše škola děkuje firmě ELBERRY s.r.o. za darování dvou kusů germicidních čističek vzduchu s UV-C lampami JATA JEGA 1001. Další poděkování patří i náměstku primátora MmP panu Mgr. Jakubovi Rychteckému za zprostředkování tohoto daru. Čističky jsou umístěny ve třídách, kde probíhá výuka dětí vybraných profesí a pracovníků IZS.

Informace k provozu školy od 1.3.2021

Informace k provozu školy od 1.3.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 1. března budou mít všichni žáci distanční výuku. Výuka v 1. a 2. třídách bude probíhat dle rozpisu v kalendáři Teams. Další úkoly budou zadávány přes Bakaláře. Ostatní třídy pokračují v nastaveném režimu.

Ve škole jsou i nadále povolené individuální konzultace – 1 žák + 1 pedagog, případně ještě zákonný zástupce.

V pondělí zůstávají přihlášené obědy pro první a druhé třídy. 

Vyzvednout si je rodiče mohou u okénka ve dvoře v době od 11.00h do 14.00h. Pokud nemáte o pondělní oběd zájem, odhlaste si ho telefonicky (464 629 970, 776 458 767) nebo mailem (s.frank@zspol3.cz) do 7.00h v pondělí.

Pokud nemáte o další obědy zájem, včas si je odhlaste.

Obědy pro žáky na distanční výuce budou vydávány do boxů od 11:00 hodin do 14:00 hodin z okénka na dvoře školy.

OŠETŘOVNÉ: Rodiče si mohou požádat o ošetřovné na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemuPodle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Přejeme pevné zdraví

Vedení školy

Dopis pro rodiče a zaměstnance školy

Péče o děti vybraných profesí a pracovníků IZS

Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 pokračuje v péči o děti vybraných profesí a pracovníků IZS ve stejné režimu.

V případě, že máte o danou službu zájem, stáhněte si, prosím, formuláře a vyplněné odešlete na mail:

f.nemec@zspol3.cz v kopii d.svobodova@zspol3.cz

V případě dotazu volejte na 774 900 754.

Mgr. František Němec, ředitel školy