Rozsvícení vánočního stromu v Polabinách 2019

Rozsvícení vánočního stromu v Polabinách 2019

Jako každý začátek adventu, se naše Polabinské píšťalky pod vedením pana učitele Dohunka, účastnily rozsvícení vánočního stromu v Polabinách. Tentokrát se to odehrávalo 29.11.2019  na náměstí před polabinskou poštou. Děkujeme všem žákům, kteří se této tradiční akce účastnili.

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

Naše škola již dlouhodobě pořádá ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni projekt „Příběhy bezpráví“, v jehož rámci mají žáci devátých ročníků možnost seznámit se s dějinami pohnutého dvacátého století pohledem pamětníka. Naším hostem byl ve čtvrtek 28. listopadu pan Lubor Šušlík, hrdina druhého a třetího odboje, který žákům vyprávěl o svých střetnutích s totalitními režimy 20. století. Na ukázku s sebou přinesl řadu dokumentů a předmětů, které si žáci mohli prohlédnout.

Exkurze – vodárna 2019

Exkurze – vodárna 2019

Ve středu 6. 11. navštívili žáci 8. ročníku vodárnu v Hrobicích, kde se seznámili s úpravou pitné vody pro velkou část Pardubic a okolí. Prošli si celý provoz a viděli úpravy (chemické i mechanické), kterými musí voda projít, než se dostane až k nám domů do kohoutku. Znalosti využijeme v učivu chemie, kde se budeme učit o vodě, jejím složení, významu, využití,…

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Závěrečná prezentace projektu „Příběhy našich sousedů“, v jehož rámci žákovské týmy nahrávaly a dále zpracovaly rozhovory s pamětníky pohnutých událostí 20. století, byla letos pojata jako součást oslav 30. výročí Sametové revoluce v Pardubicích. Uskutečnila se za účasti vedení města v den státního svátku, tedy 17. listopadu, na symbolickém místě: v budově Východočeského divadla. Své projekty zde prezentovalo 12 týmů z osmi pardubických základních škol. Mezi projekty se určitě neztratily práce dvou týmů z řad žáků naší IX.A, kteří zde jako jedni z mála předvedli své schopnosti natočit a vytvořit videoreportáž. Jejich práci si můžete prohlédnout zde.

Archeopark Všestary

Archeopark Všestary

Podívat se, vyzkoušet si a prožít, jak vypadal svět člověka v období pravěku, se ve čtvrtek 7. listopadu, v rámci výuky dějepisu, vypravili žáci šestých ročníků. Počasí jim k tomu mimořádně přálo.