Přírodovědná poznávací soutěž 2018 – 2019

Ve dnech 4.–6. června 2019 proběhlo okresní kolo Přírodovědné poznávací soutěže v poznávání rostlin a živočichů. Soutěž byla určena pro žáky 3. – 9. ročníku a v každém ročníku bylo oceněno 10 nejlepších žáků. Mezi oceněnými žáky z naší školy byli:
3. ročník: Tomáš Suchánek 2. – 10. místo
8. ročník: Michala Nechvílová – 3. místo
9. ročník: Adéla Černá – 5. místo, Emma Kačírková  6. – 7. místo
Všem zúčastněným žákům  gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!

Pythagoriáda 2018 – 2019

Pythagoriáda 2018 – 2019

Okresní kolo soutěže, uspořádané v úterý 28. května na půdě naší školy, opět prokázalo vysokou úroveň výuky matematiky na naší škole. V konkurenci více než sta žáků základních škol a jejich vrstevníků z víceletých gymnázií, soutěžících ve čtyřech věkových kategoriích, se naši reprezentanti rozhodně neztratili!
– Kategorie ZŠ 8: 1. místo – Ivana Ludvíková (VIII.A), 5. místo Barbora Janáčková (VIII.A)
– Kategorie ZŠ 7: 6. místo – Vojtěch Fošnár (VII.C)
– Kategorie ZŠ 6: 6. místo – Daniel Martiník (VI.A)
– Kategorie ZŠ 5: 5. místo – Lukáš Sedláček

Archimediáda 2018 – 2019

Archimediáda 2018 – 2019

V úterý 21. května 2019 se na půdě naší školy uskutečnilo první okresní kolo fyzikální olympiády kategorie G pro žáky sedmých ročníků – tzv. Archimediáda.
Vítězem prvního ročníku okresního kola soutěže se stal Petr Věříš ze třídy VII.C, 3. místo obsadil Vojtěch Tefr ze třídy VII.A

Matematická olympiáda 2018 – 2019

Matematická olympiáda 2018 – 2019

V okresních kolech soutěže se naši žáci umístili:
– kategorie 5. ročníků: 5. místo Lucie Stočková
– kategorie 6. ročníků:
2. místo Eva Poláčková (VI.A) 
3. místo Petr Švestka (VI.A)
4. místo Martina Černá (VI.A)
– kategorie 7. ročníků: 3. místo Simona Kalová (VII.A) 
– kategorie 8. ročníků: 1. místo Ivana Ludvíková (VIII.A) 
– soutěž v kategoriích 5. – 8. tříd končí okresním kolem
– kategorie 9. ročníků: 3. místo Pavlína Švestková – postup do krajského kola soutěže

Soutěže z biologie 2018 – 2019

Soutěže z biologie 2018 – 2019

Dne 8.4.2019 proběhlo krajské kolo Geologické olympiády. Naši školu reprezentovala Adéla Černá z  9. A., která si vybojovala nádherné 2. místo. Součástí soutěže bylo poznávání nerostů a hornin ze sbírek Východočeského muzea a písemný vědomostní test.

Dne 10.4.2019 proběhlo v DDM Delta na Dukle okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D (6. – 7. ročník ). V této kategorii naši školu zastupovala Martina Černá z 6. A. Ve velké konkurenci získala úžasné
1. místo, a tím postupuje do krajského kola soutěže.

Dne 16.4.2019 proběhlo okresní kolo Biologické olympiády  – kategorie C pro žáky 8. – 9. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V okresním kole naší školu reprezentovala žákyně Adéla Černá z IX.A, která se umístila na 2. místě a postupuje do krajského kola soutěže. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže.

Astronomická olympiáda 2018 – 2019

Astronomická olympiáda 2018 – 2019

V krajském korespondenčním kole kategorie GH (6. – 7. třídy) jsme zaznamenali mimořádný úspěch:
1. místo: Martina Černá (VI.A) – postup do republikového finále!
3. místo: Petr Švestka (VI.A)
4. místo: Eva Poláčková (VI.A)
Z deseti úspěšných řešitelů v Pardubickém kraji je sedm našimi žáky!
Výsledky dalších žáků jsou k vidění zde.

Velmi úspěšní jsme byli i v kategorii EF (8. – 9. třídy):
1. místo: Adéla Černá (IX.A)
3. místo: Markéta Poláčková (VIII.A)
5. místo: Marek Novotný (VIII.A)
Z devíti úspěšných řešitelů v Pardubickém kraji je šest našimi žáky!
Výsledky dalších žáků jsou k vidění zde.