Astronomická olympiáda 2018 – 2019

Astronomická olympiáda 2018 – 2019

V krajském korespondenčním kole kategorie GH (6. – 7. třídy) jsme zaznamenali mimořádný úspěch:
1. místo: Martina Černá (VI.A) – postup do republikového finále!
3. místo: Petr Švestka (VI.A)
4. místo: Eva Poláčková (VI.A)
Z deseti úspěšných řešitelů v Pardubickém kraji je sedm našimi žáky!
Výsledky dalších žáků jsou k vidění zde.

Velmi úspěšní jsme byli i v kategorii EF (8. – 9. třídy):
1. místo: Adéla Černá (IX.A)
3. místo: Markéta Poláčková (VIII.A)
5. místo: Marek Novotný (VIII.A)
Z devíti úspěšných řešitelů v Pardubickém kraji je šest našimi žáky!
Výsledky dalších žáků jsou k vidění zde.

Fyzikální olympiáda          2018 – 2019

Fyzikální olympiáda 2018 – 2019

V okresním kole fyzikální olympiády se v kategorii F (osmé třídy) umístily naše soutěžící:
1. místo: Ivana Ludvíková (VIII.A)
3. místo: Markéta Poláčková (VIII.A)
Okresním kolem soutěž v dané kategorii končí.


V okresním kole fyzikální olympiády se v kategorii E (deváté třídy) umístili naši soutěžící:
6. místo: Adéla Černá (IX.A)
9. místo: Pavlína Švestková (IX.A)
Obě soutěžící postoupily do krajského kola soutěže.

Olympiáda v českém jazyce 2018 – 2019

Dne 4.4.2019 se v Domě dětí a mládeže Beta Pardubice konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z 9.A:
1) Adéla Černá se umístila na 1. místě a postoupila do celostátního kola
2) Michaela Karafiátová obsadila pěkné osmé místo.
Oběma děvčatům gratulujeme a přejeme jim další úspěchy!

V okresním kole soutěže, konaném v úterý 29. ledna 2019, se v konkurenci 50 žáků z 27 škol umístily naše soutěžící na prvních dvou místech:
1. místo:  Adéla Černá (IX.A)
2. místo: Michaela Karafiátová (IX.A)

Mladý chemik 2018 – 2019

Ve středu 20. 3. 2019 proběhlo v ABC Klubu Na Olšinkách slavnostní vyhlášení sou­těže „Mla­dý che­mik“, kde naše škola obsadila 2. místo v kategorii „Nejlepší škola“ zásluhou žáků 9. ročníku, kteří mezi 417 soutěžícími v kategorii jednotlivců dosáhli skvělých výsledků:
Michaela Karafiátová 13. místo
Adéla Černá 12. místo
Pavlína Švestková 8. místo

V kategorii „Nejlepší učitel“ patřilo 2. místo Mgr. Monice Hrabánkové, která děti na soutěž připravovala.
Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a oceňujeme úsilí, které přípravě věnovali.

Festival vědy a techniky mládeže Pardubického kraje 2018 – 2019

Ve dnech 13. – 14. března 2019 proběhlo v pardubickém IDEONu krajské kolo Festivalu vědy a techniky mládeže Pardubického kraje, na kterém jsme slavili mimořádný úspěch.
Okresního kola se zúčastnilo 6 projektů  – „VÍTE, CO JE TO CHELATOMETRIE?“  autorek Anny Tesařové  a Barbory Motyčákové a „HYPERMOBILITA U DĚTÍ“, kterou zpracovaly Viktorie Klemová, Nikol Zyklová  Barbora Janáčková z okresního kola nepostoupily a obdržely ocenění za účast.
Do krajského kola však postoupily 4 projekty z naší školy a zaznamenaly velký úspěch v silné krajské konkurenci vrstevníků jak ze základních škol, tak z víceletých gymnázií.
Projekt „KYSELOST MLÉČNÝCH PRODUKTŮ“, který zpracovaly Michaela Nechvílová a Anna Hlavničková, získal diplom za účast v krajském kole FVTM. Dále pak projekt „BAREVNÉ NEBEZPEČÍ“  o obsahu rtuti v pastelkách, který vypracovaly Marie Schauerová  a Nela Širšová, a získaly za něj v kategorii Junior ocenění v podobě krátkodobé studijní stáže ve Francii a zvláštní ocenění od společnosti Buhler CZ, s.r.o. Žamberk.
Dalšími oceněnými projekty jsou ekologická úvaha s názvem „PROČ PLATÍME ZA VZDUCH“ o nadměrných obalech výrobků na zboží autorek Moniky Zyklové a Markéty Poláčkové a „SIŘIČITANY – POMŮŽOU ČI  UŠKODÍ?“ autorek Agáty Martínkové a Nikol Dvořákové, které kromě krátké studijní stáže ve Francii získaly ještě ocenění děkana fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Všem zúčastněným gratulujeme a oceňujeme jejich práci a úsilí, které těmto vědeckým pracím věnovali a těšíme se na jejich následovníky v příštím ročníku soutěže.

Chemická olympiáda 2018 – 2019

V okresním kole soutěže, konaném 5. března 2019, se umístily:
3. místo: Adéla Černá  IX.A
5. místo: Pavlína Švestková IX.A            
6. místo: Michaela Karafiátová        
Všechny tři jmenované postoupily do krajského kola soutěže

V krajském kole, konaném 22. března 2019, se umístily:
   6. místo: Adéla Černá  IX.A s dosaženými 92 body (ztráta na vítěze činila pouhé 4 body)
10. místo: Michaela Karafiátová IX.A s dosaženými 88 body (ztráta na vítěze 8 bodů)